• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

Rentgenodiagnostykę w placówce w Bytomiu prowadzimy z wykorzystaniem aparatu ORTHOPHOS XG5 z przystawką cefalometryczną do wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych, a do zdjęć przylegających, punktowych wykorzystujemy Aparat Sirona HELIODENT PLUS.

 

Natomiast pracownia w Zabrzu wyposażona jest w aparat PLANMECA Proline EC z przystawką cefalometryczną do wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych oraz w aparat IRIX 70 do zdjęć zewnątrzustnych.

Jesteśmy również dumni z posiadania tomografu komputerowego GENDEX GX CB-500 (placówka w Bytomiu), który umożliwia analizę obrazu na najwyższym poziomie. Bardziej precyzyjna diagnostyka, jaką mamy okazję wykorzystywać przekłada się bezpośrednio na lepsze decyzje terapeutyczne. Więcej informacji w zakładce Tomograf.


W Pracowniach Rentgenodiagnostyki wykonujemy:  
 

ZDJĘCIA RTG
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
  ZDJĘCIE PUNKTOWE  
1/PRTG Zdjęcie zgryzowe  30,00
2/PRTG Zdjęcie przylegające 25,00
3/PRTG Zdjęcie skrzydłowo - zgryzowe  25,00
  INNE ZDJĘCIA   
4/PRTG Zdjęcie warstwowe zatok 60,00
5/PRTG Zdjęcie czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych w zwarciu i rozwarciu 60,00
6/PRTG Zdjęcie cefalometryczne 60,00
7/PRTG Zdjęcie panoramiczne 60,00
  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA  
8/PRTG Zdjęcie tomograficzne 3D – szczęka 190,00
9/PRTG Zdjęcie tomograficzne 3D – żuchwa 190,00
10/PRTG Zdjęcie tomograficzne 3D – szczęka z zatokami 190,00
11/PRTG Zdjęcie tomograficzne 3D – żuchwa i szczęka 250,00
12/PRTG Zdjęcie tomograficzne 3D – żuchwa i szczęka ze stawami skroniowo – żuchwowymi 250,00
13/PRTG Tomografia kontrolna ze skróconym czasem skanu  170,00
  KOPIE ZDJĘĆ  
14/PRTG Kopia zdjęcia panoramicznego/cefalometrycznego/ tomografii komputerowej wykonana metodą cyfrową 30,00
15/PRTG Kopia zdjęcia wewnątrzustnego wykonanego metoda cyfrową 15.00