• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Prezesa

nr 11 z dnia 07.09.2018r.

 

Instrukcja uzyskania zgody na realizację stażu kierunkowego


I. Osoby realizujące specjalizacje w Akademickim Centrum Stomatologii chcące obywać staż kierunkowy w ACS.

 

1. Wniosek o realizację stażu kierunkowego (załącznik nr 1 do Instrukcji uzyskania zgody na realizację stażu kierunkowego) wypełnia osoba specjalizująca się. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ACS i MS oraz w Sekretariacie Dyrektora NZOZ.
2. Na wniosku należy uzyskać podpis – zgodę – Kierownika specjalizacji oraz akceptację osoby kierującej komórką organizacyjną prowadzącą staż.
3. Następnie wniosek należy przedstawić Dyrektorowi NZOZ.
4. Po uzyskaniu zgodny Dyrektora wniosek należy dostarczyć do Działu Kadr celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze.
5. Informacji dotyczących złożonego wniosku udziela Dział Kadr ASC i MS.

 

II. Osoby realizujące specjalizacje w Akademickim Centrum Stomatologii chcące realizować staż kierunkowy w innym uprawnionym podmiocie.

 

1. W przypadku, gdy podmiot uprawniony do realizacji stażu kierunkowego posiada własny wniosek należy uzyskać wskazane we wniosku zgody (podpisy), następnie złożyć w Dziale Kadr celem rejestracji oraz przygotowania porozumienia.
2. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie dysponuje odpowiednim wnioskiem dla osób ubiegających się o realizację na ich terenie stażu kierunkowego obowiązuje wniosek o wyrażenie zgody na realizację stażu kierunkowego
do specjalizacji w innym uprawnionym podmiocie (załącznik nr 2 do Instrukcji uzyskania zgody na realizację stażu kierunkowego).
3. Wniosek o realizację stażu kierunkowego (załącznik nr 2 do Instrukcji) wypełnia osoba specjalizująca się. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej
ACS i MS oraz w Sekretariacie Dyrektora NZOZ.
4. Na wniosku należy uzyskać akceptację Kierownika specjalizacji.
5. Następnie należy przedstawić wniosek do zaopiniowania Dyrektorowi NZOZ.
6. Po uzyskaniu opinii Dyrektora wniosek zostaje przekazany do Prezesa Zarządu.
7. W przypadku uzyskania zgody wniosek zostaje dostarczony do Działu Kadr celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze oraz przygotowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację stażu.
8. Informacji dotyczących złożonego wniosku oraz porozumienia udziela Dział Kadr ASC i MS.

 


III. Osoby realizujące specjalizacje w innym podmiocie chcące obywać staż kierunkowy w Akademickim Centrum Stomatologii.

 

1. Wniosek o realizację stażu kierunkowego (załącznik nr 3 do Instrukcji uzyskania zgody na realizację stażu kierunkowego) wypełnia osoba specjalizująca się. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ACS i MS oraz w Sekretariacie Dyrektora NZOZ.
2. Wniosek podpisuje osoba reprezentująca jednostkę kierującą.
3. Obligatoryjna jest akceptacja Osoby kierującej komórką organizacyjną prowadzącą staż kierunkowy w ACS.
4. Później wniosek należy przedstawić Dyrektorowi NZOZ
5. Po uzyskaniu opinii Dyrektora wniosek zostaje przekazany
do Prezesa Zarządu.
6. W przypadku uzyskania zgody wniosek zostaje dostarczony
do Działu Kadr celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze oraz przygotowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację stażu.
7. Informacji dotyczących złożonego wniosku oraz porozumienia udziela Dział Kadr ACS i MS.