• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
1/SZ Badanie stomatologiczne wstępne 120,00
2/SZ Badanie stomatologiczne kontrolne  60,00
3/SZ Konsultacja specjalistyczna endodontyczna  150,00
4/SZ Wydanie orzeczenia lekarskiego  180,00
6/SZ Badanie żywotności zęba  20,00
7/SZ Lakierowanie pojedynczego zęba lakierem fluorkowym  25,00
8/SZ Lakierowanie wszystkich zębów lakierem fluorkowym 120,00
9/SZ Lakowanie bruzd i szczelin zębów stałych (1 ząb) 60,00
10/SZ Lakowanie poszerzone z zastosowaniem materiału kompozytowego (1 ząb) 120,00
11/SZ Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku  120,00
13/SZ Piaskowanie 1 łuku 180,00
15/SZ Opatrunek leczniczy / tymczasowy 100,00
16/SZ Przykrycie pośrenie/bezpośrednie miazgi  120,00
28/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni  180,00
29/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach  210,00
30/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni  220,00
32/SZ Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym 240,00-300,00
34/SZ Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) 330,00
35/SZ Wkład standardowy koronowo - korzeniowy 120,00
36/SZ Wkład z włókna szklanego  240,00
37/SZ Odbudowa zęba materiałem kompozytowym na wkładzie z włókna szklanego pod koronę protetyczną 300,00
38/SZ Most kompozytowy zbrojony włóknem szklanym  1200,00
39/SZ Szynowanie tymczasowe zębów (1 przestrzeń ) 120,00
40/SZ Wybielanie metodą nakładkową na szynach z Erkopressu 960,00
41/SZ Wybielanie zęba martwego (za 1 wizytę) 120,00

 

ENDODONCJA
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
1/EN Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego z użyciem koferdamu 120,00
2/EN Dewitalizacja miazgi zęba 120,00
3/EN Ekstyrpacja miazgi 1 kanału 100,00
4a/EN Opracowanie kanału metodą ręczną 100,00
4b/EN Opracowanie kanału meodą maszynową 120,00
5a/EN Wypełnienie kanału metodą standardową 100,00
5b/EN Wypełnienie kanału metodą kondensacji bocznej gutaperki  120,00
5c/EN Wypełnienie kanału metodą termiczną - uplastycznionej gutaperki  180,00
6/EN Wizyta pośrednia w endodoncji / leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych  100,00
7/EN Pierwotne leczenie endodontyczne metodą jednoseansową - za 1 kanał 360,00
9/EN Mikroskopowe pierwotne leczenie endodontyczne - za 1 kanał 600,00
11/EN Powtórne leczenie endodontyczne - metodą ręczną  420,00
12/EN Powtórne leczenie endodontyczne - metodą maszynową  540,00
13/EN Powtórne leczenie endodontyczne metodą jednoseansową - za 1 kanał 480,00
15/EN Mikroskopowe powtórne leczenie endodontyczne - za 1 kanał 720,00
17/EN Usunięcie złamanego wkładu lub narzędzia z kanału korzeniowego 480,00
18/EN Udrożnienie zobliterowanego kanału  480,00
19/EN Zamknięcie perforacji koronowej 300,00
20/EN Zamknięcie perforacji korzeniowej 480,00
21EN Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji korzenia zęba stałego z zastosowaniem Biodentiny 360,00
22/EN Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji zęba stałego (MTA) (cena obejmuje całość leczenia bez wypełnienia korony zęba) 480,00
23/EN Apeksyfikacja i leczenie (1 wizyta) z użyciem Ca(OH)2  w zębie jednokorzeniowym 120,00
24/EN Trepanacja martwego zęba  120,00

 

CHOROBY PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
1/PP Badanie stomatologiczne wstępne 120,00
2/PP Badanie stomatologiczne kontrolne  60,00
3/PP Konsultacja specjalistyczna w chorobach przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej 150,00
4/PP Wydanie orzeczenia lekarskiego 180,00
5/PP Wizyta higienizacyjna w chorobach przyzębia 120,00
6/PP Próba uczuleniowa 50,00
7/PP Elektrokoagulacja brodawki dziąsłowej (ze znieczuleniem) 60,00
8/PP Skaling naddziąsłowy + polerowanie (1 łuk) 120,00
9/PP Wygładzanie i polerowanie powierzchni korzeni (piaskowanie) – 1 wizyta 180,00
10/PP Zabezpieczenie obnażonego cementu – 1 wizyta 60,00
11/PP Zabezpieczenie cementu korzeniowego lakierem Cervitec 60,00
12/PP Opróżnienie ropnia przyzębnego z założeniem Alvogylu 60,00
13/PP Likwidacja nawisających wypełnień – 1 ząb 40,00
14/PP Założenie opatrunku chirurgicznego (3 przestrzenie międzyzębowe) 50,00
15/PP Leczenie zmian na błonie śluzowej - 1 wizyta 90,00
16/PP Płukanie kieszonek preparatem Parosine  50,00
17/PP Kiretaż pojedynczej kieszonki z opatrunkiem i znieczuleniem 120,00
18/PP Kiretaż zamknięty (4 - 6 zębów)  240,00
19/PP Kiretaż otwarty w obrębie 4- 6 zębów (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 480,00
20/PP Korekta zgryzu przez selektywne szlifowanie zębów – 1 wizyta 50,00
21/PP Założenie czasowej ligatury drucianej  80,00
22/PP Usunięcie szynowania czasowego ligaturą drucianą 50,00
23/PP Szynowanie zębów szyną Fiber - splint - (zewnątrzzębową) - 1 przestrzeń 120,00
24/PP Szynowanie zębów szyną wewnątrzzębową - 1 przestrzeń 150,00
25/PP Naprawa szyny – 1 punkt ( przestrzeń) 100,00
26/PP Uzupełnienie pojedynczego braku zębem własnym pacjenta z zastosowaniem kompozytu zbrojonego włóknem szklanym 720,00
27/PP Laseroterapia biostymulacyjna (1 wizyta) 50,00
28/PP Laseroterapia biostymulacyjna - cykl 6-8 naświetlań 290,00
29/PP Gingivektomia przy pojedynczym zębie (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 240,00
30/PP Gingivoplastyka (zawiera znieczulenie, opatrunek chirurgiczny i 2 wizyty kontrolne) 600,00
31/PP Operacja płatowa (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 540,00
32/PP Operacja płatowa + wszczep materiału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 540,00 + cena materiału*
33/PP Plastyka przedsionka jamy ustnej (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 360,00
34/PP Westibuloplastyka metodą Nabersa (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 480,00
35/PP Pogłębienie przedsionka metodą wolnego przeszczepu nabłonkowego (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 960,00
36/PP Pogłębienie przedsionka metodą wolnego przeszczepu łącznotkankowego (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 1200,00
37/PP Radektomia, hemisekcja (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 480,00
38/PP Hemisekcja lub radektomia korzenia zęba bez wytwarzania płata śluzówkowo-okostnowego 240,00
39/PP Wydłużenie korony zęba (metoda chirurgiczna) przy 1 zębie – (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną)  360,00
41/PP Pokrycie recesji z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia pacjenta (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 960,00
42/PP Pokrycie pojedynczej recesji płatem przesuniętym dokoronowo lub bocznie (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 600,00
43/PP Pokrycie mnogich recesji płatem przesuniętym dokoronowo (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 900,00
44/PP Pokrycie mnogich recesji z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 1440,00

 

45/PP Pokrycie mnogich recesji przy użyciu tkanki ksenogenicznej metodą tunelową (cena zawiera znieczulenie i 1 wizytę kontrolną) 960,00 + koszt materiału*
46/PP Użycie PRF z krwi własnej pacjenta (1 probówka) 240,00
47/PP Płytka z ekoplastu zabezpieczająca podniebienie po przeszczepie nabłonkowym pełnym  180,00
48/PP Test mikrobiologiczny PET Plus 360,00
49/PP Test mikrobiologiczny PET Standard 180,00
50/PP Wycięcie zmiany patologicznej (guzek) za pomocą lasera 240,00
57/PP Leczenie zmian naczyniowych przy użyciu lasera 180,00
58/PP Wycięcie zmiany patologicznej (guzek) za pomocą lasera (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, 1 wizyta kontrolna) 300,00
*- Cena zgodnie z cennikiem Biomateriałów

Cennik obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020r.