• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 § 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.

 

 PROTETYKA

 

 

 

Symbol

Rodzaj świadczenia

Cena w PLN

1/PR 

Badanie stomatologiczne wstępne

150,00

2/PR

Badanie stomatologiczne kontrolne 

60,00

3/PR

Konsultacja specjalistyczna, wydanie (na piśmie) ogólnych wskazań diagnostyczno-terapeutycznych dla lekarza prowadzącego 

150,00

4/PR

Specjalistyczne rozszerzone badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia (urnż)

300,00

5/PR

Wykonanie modeli diagnostycznych szczęki i żuchwy do zaplanowania leczenia protetycznego

180,00

6/PR 

Wkład koronowy kompozytowy (inlay, onlay, overlay, endokorona) lub punkt w moście adhezyjnym kompozytowym (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia)

600,00

7/PR

Licówka ceramiczna (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia)

1200,00

8/PR

Odbudowa zęba materiałem kompozytowym na wkładzie z włókna szklanego pod koronę protetyczną

350,00

9/PR

Wkład koronowo - korzeniowy lany 

500,00

10/PR 

Wkład koronowo - korzeniowy lany dzielony 

600,00

 

KORONY PROTETYCZNE

 

11 /PR

Korona tymczasowa, punkt w moście tymczasowym, tymczasowa naprawa zdjętej korony na okres 30 dni (procedura stosowana tylko łącznie z procedurą wykonania nowego stałego uzupełnienia protetycznego)

150,00

12 /PR

Korona lana metalowa lub punkt w moście lanym metalowym (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego) 

600,00

13 /PR

Korona lana metalowa lub punkt w moście lanym metalowym z niskim podparciem (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego) 

700,00

14 /PR

Korona lub punkt w moście z akrylu, kompozytu lub z PMMA jako długoczasowe uzupełnienie prowizoryczne na okres do 180 dni (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego.) 

400,00

15 /PR

Korona lub punkt w moście złożonym lanym licowanym porcelaną (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego) 

950,00

16 /PR

Korona lub punkt w moście złożonym lanym licowanym porcelaną z niskim podparciem (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego)

1050,00

17 /PR

Korona lub punkt w moście pełnoceramicznym na podbudowie z tlenku cyrkonu (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego) 

1500,00

18 /PR

Dopłata do dziąsła porcelanowego dla korony lub jednego punktu mostu

550,00

19 /PR

Dopłata za usługę ekspresową - krótszy niż standardowy czas realizacji uzupełnienia protetycznego lub innej pracy protetycznej 

100% ceny korony lub innej pracy protetycznej 

20 /PR

Dopłata za wykonanie uzupełnienia protetycznego z zastosowaniem stopu złota oraz za wartość użytego materiału (procedura płatna przy oddaniu pracy protetycznej)

cena jednostkowa x 20% + cena materiału **

21 /PR

Zacementowanie wkładu, korony lub mostu nie wykonanego w ACSiMS lub wykonanego w ACSiMS po upływie rękojmi (cena za 1 filar)

150,00

22 /PR

Tymczasowa naprawa jednego punktu porcelany na okres 30 dni (koronę lub most należy wymienić na nowe uzupełnienie protetyczne.)

350,00

23 /PR

Zdjęcie korony lub mostu (cena za 1 filar) lub jedno cięcie (przecięcie) celem odcięcia przęsła mostu lub innych elementów precyzyjnych (stosować tylko jako samodzielną procedurę przed leczeniem chirurgicznym, endodontycznym, periodontologicznym lub protetycznym; Wykonanie nowych uzupełnień protetycznych obejmuje już zdjęcie korony i mostu (nie stosować dodatkowo)

150,00

 

PROTEZY

 

24/PR

Proteza częściowa do 4 zębów (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

550,00

25/PR

Proteza częściowa powyżej 4 zębów (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

950,00

26/PR

Wykonanie łyżki indywidualnej podczas wykonywania protezy

100,00

27/PR

Proteza całkowita (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi, wykonanie łyżki indywidualnej)

1100,00

28/PR

Proteza częściowa dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

550,00***

29/PR

Proteza całkowita dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

650,00***

30/PR

Proteza częściowa lub całkowita natychmiastowa tymczasowa na okres 180 dni (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 180 dni od daty oddania (rękojmia), powinna być wymieniona na nowe uzupełnienie długoczasowe w tym okresie)

cena protezy + 50%

31/PR

Wykonanie lub wymiana obturatora miękkiego do protezy metodą pośrednią na okres 12 miesięcy (wymaga odpłatnej wymiany, co 12 miesięcy)

1000,00

32/PR

Wykonanie lub wymiana obturatora miękkiego do protezy metodą bezpośrednią na okres 12 miesięcy (wymaga odpłatnej wymiany, co 12 miesięcy)

750,00

33/PR

Proteza szkieletowa (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

1700,00

34/PR

Szynoproteza (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

1900,00

35/PR

Proteza szkieletowa z acetalu (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

2250,00

 

Kosmetyczne elementy utrzymujące protezę szkieletową:

 

36a/PR

Belka

600,00

36b/PR

Zasuwa Servo – dental

600,00

36c/PR

Zatrzask Rhein

600,00

36d/PR

Zatrzask Bre - dent

600,00

36e/PR

Zatrzask „over denture” (obejmuje opracowanie zęba)

600,00

37/PR

Korona teleskopowa (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony tymczasowej)

1800,00

38/PR

Wymiana wkładek elementów precyzyjnych (1 element)

200,00

39/PR

Proteza nylonowa (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

1950,00

40/PR

Proteza overdenture (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

1050,00

41/PR

Proteza overdenture na bazie protezy szkieletowej (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej)

2700,00

42/PR

Pelota w protezie

100,00

43/PR

Przerzut metalowy

120,00

44/PR

Płyta protezy „0”

120,00

45/PR

Siatka wzmacniająca

200,00

 

Naprawa protezy 

 

46 /PR

Tymczasowa naprawa protezy w zakresie jednego elementu jak: pęknięcia, złamania, dodania zęba, dodania klamry doginanej na okres 30 dni (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; procedura ma przywrócić tymczasowo funkcję protezy na okres 30 dni od daty oddania naprawy)

160,00

48 /PR

Dopłata za każdy dodatkowo naprawiany lub dodawany element podczas jednej tej samej naprawianej tymczasowo protezy ( tylko łącznie z procedurą 46/PR "Tymczasowa naprawa protezy w zakresie jednego elementu jak: pęknięcia, złamania, dodania zęba, dodania klamry doginanej na okres 30 dni" (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; procedura ma przywrócić tymczasowo funkcję protezy na okres 30 dni od daty oddania naprawy)

50,00

49 /PR

Podścielenie bezpośrednie lub pośrednie protezy

450,00

50 /PR

Czapeczka metalowa w retencji protez

900,00

51 /PR

Wizyta dostosowawcza dla protez wykonanych poza ACSiMS lub po okresie rękojmi

150,00

66/PR

Tymczasowa naprawa uzupełnienia protetycznego na okres 30 dni przez dodanie 1 lanego elementu do protezy ( obejmuje bezpłatne wizyty kontrolne ( 30 dni). 

450,00

52 /PR

Dopłata do zębów IVOCLAR

200,00

53 /PR

Wymiana zębów ze względu na kolor

200,00

 

SZYNY

 

55/PR

Szyna akrylowa, płytka akrylanowa lub szyna akrylanowo-erkodurowa (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania, bez użycia materiału szybkopolimeryzującego)

600,00

56/PR

Szyna z Erkoduru (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania bez użycia materiału szybkopolimeryzującego)

450,00

57/PR

Szyna tymczasowa

150,00

58/PR

Korekcyjne dodanie materiału szybkopolimeryzującego podczas oddania szyny 

100,00

59/PR

Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia

150,00

60/PR

Wyrównanie zwarcia przez selektywne szlifowanie zębów

100,00

61/PR

Podanie znieczulenia lub leku do stawu skroniowo – żuchwowego (koszty leku pokrywa pacjent w aptece)

100,00

 

IMPLANTOPROTETYKA

 

62/PR

Odbudowa pojedynczego zęba na implancie (w zależności od rodzaju nadbudowy po konsultacji z laboratorium protetycznym

1 800,00-5 000,00

 

Odbudowa protetyczna uzębienia na implantach typu overdenture

 

63/PR

Na 2 locatorach proteza akrylowa 

4 800,00 -5 800,00

64/PR

Na 1 belce proteza metalowo-akrylowa 

4 800,00 -5800,00

65/PR

Na zatrzaskach kulkowych 2 szt proteza szkieletowa 

4 800,00 -5800,00

67/PR

Kontrola protezy dziecięcej całkowitej/częściowej (po więcej niż 30 dniach od oddania)

120,00

68/PR

Naprawa protezy dziecięcej

160,00

69/PR

Korona lub punkt w moście złożonym licownym licowananym porcelaną na podbudowie frezowanej ( cena zawiera znieczulenie, nie zawiera wykonania korony tymczasowej)

950,00

** cena wg cennika dostawcy na dzień składania zamówienia, zakup materiałów dokonywwany jest dla konkretnego Pacjenta , *** cena obejmuje wykonanie protezy wraz z wizytami kontrolnymi ( 1 m-c)