• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

 Załącznik 8 do Zarządzenia nr 17/2020 Prezesa Zarządu ACSiMS sp. z o.o. z dnia 30.07.2020r.

 

Postępowanie z pacjentem zakwalifikowanym do przyjęcia w ACS i MS

 

 1. Kwalifikacja pacjenta do przyjęcia w ACS i MS odbywa się wyłącznie
  po uprzednim zdefiniowaniu potrzeb w trakcie rejestracji telefonicznej.
 2. Pacjent zgłasza się do ACS i MS 10 minut przed planowaną wizytą.
 3. Na wizytę pacjent zabiera tylko niezbędne rzeczy.
 4. Po wejściu do budynku pacjent dezynfekuje ręce (do budynku wchodzi sam
  bez osoby towarzyszącej, małoletni z jednym opiekunem prawnym, osoba starsza jeśli tego wymaga sytuacja z osobą towarzyszącą).
 5. Personel medyczny przeprowadza u pacjenta pomiar temperatury ciała z dwóch miejsc - czoło i szyja, za pomocą termometru bezdotykowego.
 6. Pacjent wypełnia oświadczenie o profilaktyce koronawirusa, po jego sprawdzeniu przez personel wręcza oświadczenie pacjentowi z zaleceniem przekazania go personelowi poradni. Bez oświadczenia pacjent nie zostanie przyjęty.

 

UWAGA:

 • temperatura powyżej 38oC - decyzję o ewentualnym przyjęciu podejmuje lekarz,
 • w przypadku odpowiedzi twierdzącej na którykolwiek punkt Oświadczenia pacjenta w sprawie profilaktyki koronawirusa termin wizyty należy przełożyć.

 

 1. Personel kieruje pacjentów do właściwych poradni, polecając założenie obuwia ochronnego (dotyczy sali zabiegowej).
 2. Po budynku pacjent porusza się niczego nie dotykając, zabezpieczony
  w maseczkę zasłaniającą usta i nos, zdejmowaną wyłącznie na czas wykonywanych procedur medycznych, w przypadku wizyt na sali zabiegowej dodatkowo w obuwie ochronne.
 3. Przed wejściem do gabinetu pacjent dokonuje kolejnej dezynfekcji rąk.
 4. Podczas wizyty bezwzględnie wypełnia polecenia lekarza i personelu średniego.
 5. Po wejściu do gabinetu, na polecenie personelu, pacjent zdejmuje maseczkę.
 6. Bezpośrednio po zajęciu miejsca na fotelu dentystycznym przepłukuje usta środkiem odkażającym.
 7. Po zakończonej wizycie pacjent z powrotem zakłada maseczkę i udaje się do wyjścia.
 8. Pacjent zdejmuje obuwie ochronne i wyrzuca je do przygotowanego worka
  na odpady (dotyczy sali zabiegowej).
 9. Przed opuszczeniem budynku dezynfekuje ręce.