Placówki czynne
pn.-pt. 8:00-19:00
  Rejestracja tel.
10:00-19:00
  Bytom:
  Zabrze:
  tel.: 32 395 60 00
tel.: 32 370 52 26

Cennik


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w
PLN
  BADANIA I KONSULTACJE  
1/SZ Badanie  stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 60,00
2/SZ Badanie stomatologiczne kontrolne   50,00
3/SZ Specjalistyczne badanie endodontyczne  100,00
4/SZ Wydanie orzeczenia lekarskiego   50,00
5/SZ Konsultacja (dr hab. n. med., profesor) 130,00
6/SZ Badanie żywotności zęba  15,00
  ZABIEGI PROFILAKTYCZNE  
7/SZ Lakierowanie pojedynczego zęba lakierem fluorkowym  20,00
8/SZ Lakierowanie wszystkich zębów lakierem fluorkowym 80,00
9/SZ Lakowanie bruzd i szczelin zębów stałych  (1 ząb) 40,00
10/SZ Lakowanie poszerzone z zastosowaniem materiału kompozytowego (1 ząb) 50,00
11/SZ Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku  50,00
12/SZ Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 2 łuków 100,00
13/SZ Piaskowanie 1 łuku 100,00
14/SZ Piaskowanie 2 łuków zębowych 200,00
  LECZENIE ZACHOWAWCZE  
15/SZ Opatrunek leczniczy / tymczasowy 30,00
16/SZ Przykrycie pośrednie miazgi  50,00
17/SZ Przykrycie bezpośrednie miazgi z użyciem Ca(OH)2 80,00
18/SZ Przykrycie bezpośrednie miazgi z użyciem MTA 100,00
  WYPEŁNIENIA STAŁE  
  Wypełnienia glassjonomerowe  
19/SZ Wypełnienie glassjonomerem na jednej powierzchni  70,00
20/SZ Wypełnienie glassjonomerem na dwóch powierzchniach 80,00
21/SZ Wypełnienie glassjonomerem powyżej dwóch powierzchni 110,00
  Wypełnienia chemoutwardzalne lub amalgamatowe  
22/SZ Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat na jednej powierzchni 90,00
23/SZ Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat na dwóch powierzchniach 100,00
24/SZ Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat powyżej dwóch powierzchni 120,00
  Wypełnienia światłoutwardzalne  
25/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni Herculite 110,00
26/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach Herculite 120,00
27/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni Herculite 160,00
28/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni Gradia 120,00
29/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach Gradia 160,00
30/SZ Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni Gradia  170,00
  REKONSTRUKCJE ZĘBÓW I ODBUDOWA ESTETYCZNA  
31/SZ Odbudowa zęba materiałem Herculite   180,00 - 230,00
32/SZ Odbudowa zęba materiałem Gradia   200,00 - 250,00
33/SZ Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) Herculite  240,00
34/SZ Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) Gradia  270,00
35/SZ Wkład standardowy koronowo - korzeniowy 80,00
36/SZ Wkład z włókna szklanego  150,00
37/SZ Odbudowa zęba materiałem kompozytowym na wkładzie z włókna szklanego pod koronę protetyczną 200,00
38/SZ Most kompozytowy zbrojony włóknem szklanym  1.000,00
39/SZ Czasowe unieruchomienie zębów materiałem kompozytowym  50,00
40/SZ Wybielanie metodą nakładkową na szynach z Erkopressu 800,00
41/SZ Wybielanie zęba martwego pierwsza wizyta  100,00
42/SZ Wybielanie zęba martwego - kolejna wizyta * 60,00
     
  *pozycja połączona z pozycją 41
 
 

ENDODONCJA 
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w
PLN
  PIERWOTNE LECZENIE  
1/EN Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego z użyciem  koferdamu 100,00
2/EN Dewitalizacja miazgi  70,00
3/EN Ekstyrpacja miazgi 50,00
  Opracowanie ostateczne kanału    
4a/EN Ręczne 70,00
4b/EN Maszynowe 100,00
  Wypełnienie ostateczne kanału   
5a/EN Metodą standardową  50,00
5b/EN Kondensacja boczna gutaperki   80,00
5c/EN Metoda termiczna - uplastycznionej gutaperki  100,00
6/EN Wizyta pośrednia w endodoncji / leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych     60,00
7/EN Leczenie jednoseansowe - za kanał 260,00
8/EN Leczenie jednoseansowe - każdy następny kanał  220,00
9/EN Mikroskopowe leczenie endodontyczne - za kanał 400,00
10/EN Mikroskopowe leczenie endodontyczne - każdy następny kanał  350,00
  POWTÓRNE LECZENIE  
11/EN Powtórne leczenie endodontyczne - metodą ręczną   300,00
12/EN Powtórne leczenie endodontyczne -  metodą maszynową  400,00
13/EN Leczenie jednoseansowe  - za kanał 350,00
14/EN Leczenie jednoseansowe - każdy następny kanał 330,00
15/EN Mikroskopowe leczenie endodontyczne - za kanał 500,00
16/EN Mikroskopowe leczenie endodontyczne - każdy następny kanał 450,00
17/EN Usunięcie złamanego wkładu lub narzędzia z kanału zęba  300,00
18/EN Udrożnienie zobliterowanego kanału   300,00
19/EN Zamknięcie perforacji koronowej 200,00
20/EN Zamknięcie perforacji korzeniowej 300,00
21/EN Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji  korzenia zęba stałego z zastosowaniem Biodentiny 300,00
22/EN Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji zęba stałego (MTA)                  (cena obejmuje całość leczenia bez  wypełnienia korony zęba) 400,00
23/EN Apeksyfikacja i leczenie (1 wizyta) z użyciem Ca(OH)2  w zębie jednokorzeniowym 80,00
24/EN Trepanacja martwego zęba bez opatrunku 50,00
25/EN Trepanacja martwego zęba z opatrunkiem 80,00

ZNIECZULENIA
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w
PLN
  ZNIECZULENIA MIEJSCOWE  
1/ZN Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 10,00
2/ZN Znieczulenie miejscowe nasiękowe (igła, strzykawka) 25,00
3/ZN Znieczulenie miejscowe nasiękowe (karpula) 35,00
4/ZN Znieczulenie miejscowe przewodowe (igła, strzykawka) 30,00
5/ZN Znieczulenie miejscowe przewodowe (karpula) 40,00
6/ZN Znieczulenie typu Wand 40,00
7/ZN Znieczulenie śródwięzadłowe 40,00
  SEDACJA WZIEWNA  
8a/ZN Sedacja wziewna – do 30 minut 200,00
8b/ZN Sedacja wziewna – od 31-60 minut 250,00
8c/ZN Sedacja wziewna – powyżej 1 godziny 280,00
9/ZN Znieczulenie aparatem Calaject 50,00


ZABIEGI W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
1/ZO Znieczulenie ogólne*  600,00
2/ZO Fluoryzacja wszystkich zębów  150,00*
3/ZO Usunięcie złogów nazębnych 150,00*
4/ZO Lakowanie zęba stałego  80,00*
5/ZO Wypełnienie zęba mlecznego /Fuji VIII, G-aenial/  150,00*
6/ZO Wypełnienie zęba mlecznego /Fuji VIII, G-aenial/ z amputacją miazgi  180,00*
7/ZO Wypełnienie małego ubytku zęba stałego materiałem światłoutwardzalnym /Gradia/                180,00*
8/ZO Wypełnienie rozległego ubytku zęba stałego materiałem światłoutwardzalnym /Gradia/  250,00*
9/ZO Leczenie kanałowe zęba mlecznego  200,00*
10/ZO Zabezpieczenie zęba mlecznego koroną stalową  250,00*
11/ZO Usunięcie zęba mlecznego jednokorzeniowego  110,00*
12/ZO Usunięcie zęba mlecznego wielokorzeniowego  150,00*
13/ZO Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego bez dłutowania  150,00*
14/ZO Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem  200,00 *
15/ZO Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego bez dłutowania  200,00*
16/ZO Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem  250,00*
17/ZO Usunięcie zęba z odpreparowaniem płata śluzówkowo – okostnowego  400,00*
18/ZO Usunięcie zęba zatrzymanego  600,00*
19/ZO Chirurgiczne zabezpieczenie rany poekstrakcyjnej 100,00*
20/ZO Resekcja korzenia zęba siecznego i kła  600,00*
21/ZO Resekcja korzenia zęba trzonowego  700,00*
22/ZO
Konsultacja specjalistyczna w ramach kwalifikacji do zabiegu w znieczuleniu ogólnym
100,00*
23/ZO Leczenie endodontyczne zęba stałego (pierwotnie) -1  kanał 400,00*
24/ZO Leczenie endodontyczne zęba stałego (powtórnie) - 1 kanał 500,00*
25/ZO Sedacja z asystą lekarza anestezjologa 300,00*
26/ZO Lakowanie zęba mlecznego 80,00*
  *zabiegi połączone z procedurą 1/ZO  lub 25/ZO  

Kontakt


Administracja Spółki
Plac Akademicki 17, Bytom
NIP 634-10-06-053

Bytom (41-902)


Plac Akademicki 17

Zabrze (41-800)


Plac Traugutta 2
Płatność gotówką. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi: Płatności